Beranda » Merangan Mazhab Ahlulbait

Merangan Mazhab AhlulbaitDUGI kiwari kuring masih keneh henteu ngarti kana polah jalma anu terus merangan Mazhab Ahlulbait, khususna jamaah nu paham agemanna milih Ahlulbait. Mun ditoong dina internet atanapi buku-buku jieunan jalma-jalma nu mikangewa ka Ahlulbait, geus lapuk alias kabeakeun bahan keur merangan mazhab Ahlulbait.

Biasana mah jalma nu nyerang paham ageman Islam Syiah (Ahlulbait) nyebatkeun sasar. Teras oge nyebatkeun hadis atanapi riwayat anu digunakeun ku urang Islam paham Syiah teh henteu soheh. Hadis ghadir khum sareng hadis tsaqalain anu geus jentre eusi jeung runtuyan nu narima hadis kawilang soheh. Kitu deui riwayat asbabunnuzul surah azhab ayat 33 nu ngajentrekeun Ahlulbait nu suci nyaeta Kangjeng Nabi, Sayidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan, jeung Imam Husain. Malihan mah lima urang nu suci tadi sok dilagukeun dina syair li khomsah:

li khomsatun utfi bihaa harol waba il khatimah;
almustofa (Muhammad saw) wal murtadha (Imam Ali)
wabna huma (dua putrana: Al-Hasan jeung Al-Husein)
wal fathimah (Sayidah Fathimah)

Di lembur kuring, Gadog-Samarang-Garut, Jawa Barat, sok dihaleungkeun bari nungguan adzan magrib atawa isya. Tuluy disambung ku solawat. Komo deui mun dina buku-buku syair susastra Arab mah geuning meuni seueur nu muji jeung mikacinta Ahlulbait. Imam Syafii anu geus katelah pepentol ahli fikih mazhab Ahlussunah nyebatkeun yen anjeuna Syiah mun nu disebat Syiah teh mikacinta Kangjeng Nabi sareng Ahlulbait.

Seueur ahli hadis jeung sajarah nu nalungtik sohehna riwayat ahzab ayat 33, ghadir khum, jeung tsaqalain. Malihan mah urang Islam nu paham agemanna Mazhab Ahlussunah jeung Mutazilah atanapi Islam Liberal geus ngabuktoskeun soheh.

Mun maca buku Dua Pusaka Nabi saw: Al-Quran dan Ahlulbait kenging Ali Umar Al-Habsyi (Jakarta: Ilya, 2007) atanapi Syarafuddin Mussawi nu jejerna Murajaat (Dialog Sunnah Syiah) nu parantos ditarjamahkeun almarhum Ustadz Muhammad Baqir sareng diterbitkeun Mizan, eces jeung jelas kuatna hadis atawa riwayat perkawis Imam Ali bin Abi Thalib anu tos ditangtukeun janten Khalifah Islam sabada Kangjeng Nabi pupus. Malihan mah jentre imam-imam anu janten khalifah dugi kiamat. Geus sapuk urang Ahlussunah jeung Ahlulbait yen khalifah atanapi imam akhir zaman teh Imam Mahdi Al-Muntazhar turunan Sayidah Fathimah binti Muhammad saw.

Ngan dugi kiwari kuring teu ngarti naha jalma-jalma nu ngewa ka urang Islam Syiah (Mazhab Ahlulbait) embung nalungtik deui kana sagala dalil nu nyasarkeun urang Islam Syiah. Kasus Sampang Madura jeung Bangil (Jawa Timur) sidik urang Islam Syiah ditandasa jeung harta bandana diruksak. Jalma nu ngaruksakna ngaku urang Ahlussunah. Sanggeus ditalungtik jentre kalakuan anu henteu nyunah alatan oknum ulama di MUI Jawa Timur anu nyebatkeun sasar sareng lain ajaran Islam. Kitu deui polah Mantri Agama RI Suryadarma Ali malah henteu nentremkeun kalah negeskeun Syiah sasar.

Mun dibandungan jentre maranehna korban salah informasi. Maranehna percaya ka jalma nu kaelmuanna henteu kaciri jeung henteu diaku sacara akademis. Tah didieu kuduna mah maranehna sadar jeung nalugtik deui. Malihan mah dasar Islam nu sering diagulkeun: Al-Quran jeung Hadis, kedahna mah ditalungtik deui hadisna. Sabab eta dadasar teh mun diilikan dina kitab hadis nu soheh mah teu aya. Quran jeung hadis riwayat aya dina kitab fikih Muwatha kenging Imam Malik bin Anas sareng kalebet hadis nu kurang kuat dina runtuyan jalma-jalma nu narima hadis. Justru hadis anu nyebatkeun Kitabullah wa Itrah Ahlulbait nu jentre sareng aya dina kitab-kitab hadis urang Ahlussunah (dadasar sumber kaislaman eta anu kiwari dicepeng urang Islam Syiah). [ahmadsahidin, tukang maca buku]

AHMAD SAHIDIN